Wat is het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan?

Het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan in Nijmegen is in 1991 opgericht door kinderchirurg Dr. Paul N.M.A. Rieu, kinderchirurg. Hecovan heeft sinds die tijd zeer uitgebreide kennis en ervaring verzameld over hemangiomen en vaatmalformaties. In de werkgroep zitten artsen met de volgende specialisaties: dermatologie, (interventie)radiologie, plastische chirurgie, vaatchirurgie, kindergeneeskunde, kinderchirurgie en mondkaakchirurgie. Zo nodig raadplegen we ook een neuroloog, kinderarts, internist, oogarts, KNO-arts, orthopeed, pijnteam, patholoog, oncoloog ed.

Wat doet het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan?

  • diagnosticeren en behandelen van hemangiomen en vaatmalformaties;
  • patiënten met deze aandoeningen begeleiden;
  • kennis uitbreiden door middel van wetenschappelijk onderzoek;
  • kennis uitdragen via onderwijs.

Hoe werkt het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan?carineinactie

De werkgroep komt elke derde donderdag van de maand bijeen voor een patiëntenbespreking (MDO; Multi-Disciplinair Overleg), gevolgd door een gezamenlijk multidisciplinair spreekuur van dermatoloog, kinderchirurg, interventieradioloog en plastisch chirurg. De specialisten schakelen waar nodig andere specialisten in. Met elkaar stellen zij de diagnose en bekijken ze welke behandeling het beste is.

Specialisten van binnen en buiten het Radboudumc kunnen Hecovan ook advies vragen over diagnose, behandeling en begeleiding bij hemangiomen en vaatmalformaties.

Doorverwijzing naar het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan

Uw eigen huisarts of specialist kan u doorverwijzen naar een van de specialisten van Hecovan. Deze specialist zorgt ervoor dat uw patiëntendossier wordt ingebracht in de patiëntenbespreking of dat u het gezamenlijk spreekuur van Hecovan bezoekt.

Steun het wetenschappelijk werk van Hecovan

Om het wetenschappelijk werk van de Hecovan-werkgroep te kunnen voortzetten is de werkgroep afhankelijk van bijdragen van derden. Ook u kunt ons werk steunen…

Dit kan door een eenmalige gift of door een periodieke bijdrage (Stichting UMC St Radboud Radiologie: IBAN: NL51ABNA0528251457; Kostenplaats Hecovan: 305420). De werkgroep functioneert onder de vlag van het Radboudumc en jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats. Uw bijdrage is hard nodig en we hopen op ieders steun.

Artsen van het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan

Eerste rij: V van de Crommert, verpleegkundig specialist, Dr H Daniels-Scharbatke en Dr B Verhoeven, kinderchirurgen, Dr C van der Vleuten, dermatoloog, Prof Dr D Ulrich, plastisch chirurg, Dr I vd Geest, orthopeed, Dr U Flucke, patholoog

Tweede rij: Drs V Harbers, onderzoeksarts, Drs F Bouwman, onderzoeksarts, Dr R Mann en Prof Dr L Schultze Kool, interventieradiologen,  Dr W Klein, radioloog, Dr M te Loo, kinderhemato-oncoloog en farmacoloog,  Dr J Fuijkschot, kinderarts,

Derde rij: I van Rijnsoever, research verpleegkundige, Dr S Keijser, oogarts, Dr J Honigs, KNO-arts, Dr C Coppen en Dr W Weijs, MKA-chirurgen, Dr L van Vlimmeren, fysiotherapeut,  Dr S Botden, kinderchirurg

Vierde rij: Dr M Kempers, klinisch geneticus, Dr S Renes, anesthesioloog & pijnarts

 

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia