Hecovan prominente rol binnen ‘European Reference Networks’ voor zeldzame vasculaire aandoeningen

Dia1In 2015 is Hecovan door de minister van VWS erkend als Radboudumc Expertisecentrum voor Hemangiomen en Congenitale Vaatmalformaties. Eén van de doelen van de minister was landelijk de expertise in kaart brengen met het oog op Europese netwerkvorming (European Reference Networks). Samenwerking, clustering van data, zowel landelijk, Europees als mondiaal, is van groot belang, zeker bij zeldzame aandoeningen. Hecovan, in de persoon van Prof Dr LJ Schultze Kool, heeft dit actief opgepakt en daarmee een prominente positie verworven in het VASCern, the European Network on Rare Multisystemic Vascular Diseases. Ook patiëntenvereniging Hevas heeft een actieve rol binnen VASCern.

Prof Dr LJ Schultze Kool zal zich binnen VASCern gaan bezighouden met ‘registries’ waarbij aan de hand van anonieme patiëntgegevens veel en nieuwe informatie kan worden verzameld over onze aandoeningen en (lange termijn) gevolgen van deze aandoeningen en hun behandeling.

GermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesEnglishSpainRussia