Steun de Hecovan werkgroep

Hecovan & wetenschap

U kent de Hecovan-­‐werkgroep van deze website…. Misschien bent u, of één van uw familieleden of bekenden, patiënt geweest bij (een van) onze artsen. steun_werkgroepAl jaren legt de Hecovan-­‐werkgroep zich met passie toe op de behandeling van patiënten met hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen. Naast zorg voor patiënten is ook wetenschappelijk onderzoek een belangrijk onderdeel van het werk van artsen in het universiteitsziekenhuis, onderzoek naar effecten van nieuwe behandelingen voor hemangiomen en aangeboren vaatafwijkingen. Wetenschappelijk onderzoek is van belang om de in Nijmegen vergaarde kennis betreffende ‘Hecovan-­‐problematiek’ te delen met collega’s wereldwijd, door lezingen op (internationale) congressen en publicaties in (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Op 19 november 2013 is in Nijmegen de kersverse dermatologe Dr D.J.J. Hermans gepromoveerd op haar proefschrift: ‘Infantile hemangiomas, the implications of the changing landscape of treatment after propranolol’ (Infantiele hemangiomen, de implicaties van het veranderde landschap van behandeling na propranolol). Zij heeft met haar werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis op het gebied van propranolol-­‐behandeling van hemangiomen. Om het wetenschappelijk werk van de Hecovan-­‐werkgroep te kunnen voortzetten is de werkgroep afhankelijk van bijdragen van derden. Ook u kunt ons werk steunen… Dit kan door een eenmalige gift of door een periodieke bijdrage (Stichting UMC St Radboud Radiologie: IBAN: NL51ABNA0528251457; Kostenplaats Hecovan: 305420). De werkgroep functioneert onder de vlag van het Radboudumc en jaarlijks vindt een accountants-­‐controle plaats. Uw bijdrage is hard nodig en we hopen op ieders steun.

GermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesEnglishSpainRussia