Informatie COVID-vaccinatie voor mensen met vaatmalformaties

Loop ik meer risico op een ernstig beloop van Covid-19 als patiënt met een aangeboren vaatafwijking en kom ik daarom in aanmerking voor vervroegde vaccinatie?

In principe lopen patiënten met een aangeboren vaatafwijking geen verhoogd risico. Ze worden daarom niet vervroegd gevaccineerd. Dit kan anders zijn indien patiënten met aangeboren vaatafwijkingen ook een slechte longfunctie hebben of medicatie gebruiken die de afweer onderdrukt. Deze patiënten (volgens RIVM medische risicogroepen, die ook jaarlijks worden opgeroepen voor de griepprik) worden vervroegd gevaccineerd (planning mei). Patiënten uit deze groepen vallen niet onder de medische hoog-risicogroep die nu vervroegd wordt gevaccineerd. Zie het schema in deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-betekent-een-medische-indicatie-bij-coronavaccinatie

 

Is het veilig om mij als patiënt met een aangeboren vaatafwijking – in de gevallen waar er een verhoogd risico op trombose is – met AstraZeneca te laten inenten?

Er geldt voor onze patiëntengroep geen afwijkend advies. Voor vaccinatie geldt het Nederlands beleid, ook voor onze patiëntengroepen.

De zeldzame bijwerking die nu beschreven wordt is een zeldzame combinatie van trombose op bijzondere plaatsen met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie genoemd). Er is sprake van een immuunrespons die bekend staat als heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT). Dit zeldzame ziektebeeld gaat gepaard met trombose gecombineerd met lage bloedplaatjes en bloedingen en kan optreden na behandeling met heparine. In de gevallen die gemeld zijn na vaccinatie treedt het fenomeen op zonder dat er heparine in het spel was.

De antistoffen die, hoogstwaarschijnlijk als reactie op de vaccinatie worden gevormd, activeren de bloedplaatjes, die op hun beurt weer het stollingssysteem activeren. Dit leidt vervolgens tot een enorme “stollingsstorm”, waarbij de bloedplaatjes samenklonteren in stolsels die de bloedbaan blokkeren (trombose); hierdoor vermindert het aantal bloedplaatjes in de bloedbaan. Deze bevinding is heel belangrijk, omdat de gebruikelijke antistollingsbehandeling met heparine het ziektebeeld erger maakt. Onmiddellijke herkenning van dit hele zeldzame fenomeen zal leiden tot een betere behandeling met alternatieve antistollingsmiddelen en een betere uitkomst.

Het trombose-mechanisme zoals is beschreven, is nadrukkelijk heel anders dan bij de meeste patiënten voorkomt die trombose of longembolie hebben (gehad). Daar spelen de gebruikelijke risicofactoren zoals (erfelijke) aanleg, hormoongebruik, ziekenhuisopname etc. een rol. Deze patiënten hebben ook geen sterk verlaagde bloedplaatjes. Er is geen verband aangetoond tussen deze “gewone” vormen van trombose en het AstraZeneca vaccin en er is geen reden om af te zien van vaccinatie bij de aanbevolen patientengroepen. Covid19 zelf verhoogt het risico op trombose en longembolie sterk en door te vaccineren wordt dit risico heel veel kleiner.

De Gezondheidsraad heeft geoordeeld dat de risico’s op gezondheidsschade door het coronavirus bij 60-plussers veel groter dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerking van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Er lijkt geen aanwijzing te zijn dat mensen met bepaalde risicofactoren voor trombose of een trombosegeschiedenis meer risico lopen op deze zeer zeldzame bijwerking.

Bijwerkingen in de eerste dagen na vaccinatie komen regelmatig voor bij alle vaccins. Het is belangrijk om direct medische hulp in te inschakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

  • kortademigheid
  • pijn op de borst of in de buik
  • zwelling of kou in arm of been
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht
  • aanhoudende bloeding
  • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Zie verder

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin

https://www.trombosestichting.nl/nieuws/algemeen/trombose-en-corona-hoe-zit-dat/

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2021/zeer-zeldzame-trombose-met-lage-bloedplaatjes-na-vaccinatie-astrazeneca

 

 

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia