COVID-19 pandemie en bètablokker-behandeling voor infantiele hemangiomen

De WHO heeft COVID-19 nu officieel tot pandemie uitgeroepen. In de meeste gevallen veroorzaakt COVID-19 een milde luchtweginfectie, maar in een minderheid van de gevallen kan de ziekte ernstiger zijn en ziekenhuisopname of zelfs IC-zorg vereisen. Hecovan onderschrijft de algemene aanbevelingen van de Nederlandse overheid en het Radboudumc.

Voor kinderen met een infantiel hemangioom die op dit moment worden behandeld met een bètablokker (propranolol of atenolol) gelden de volgende overwegingen/ aanbevelingen:

  • Als een kind géén onderliggende hart- of longaandoening heeft, vormen bètablokkers géén gevaar
  • Bètablokkers zijn geen immunosuppressieve middelen MAAR ze kunnen de symptomen van een virusinfectie zoals piepende ademhaling verergeren. Als een kind ziek is, met longsymptomen, moet de zorgverlener direct worden gebeld om de voortzetting van de bètablokkers te bespreken.
  • Stop bij twijfel de bètablokker en vraag daarna zo snel mogelijk advies van uw zorgverlener.
  • Als een patiënt een hemangioom ín de luchtweg heeft en is blootgesteld aan COVID-19 of symptomen heeft, moet de zorgverlener onmiddellijk worden geïnformeerd

Bovenstaande informatie is algemene informatie. Het is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Specifieke situaties kunnen een afwijkende reactie veroorzaken, en als u niet zeker bent, vraag dan altijd advies aan uw arts of een andere zorgverlener, aangezien die het best bekend is met uw toestand of de toestand van uw kind.

COVID-19-informatie verandert dagelijks. Hou onze website in de gaten.

16 maart 2020

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia