De Hecovan-werkgroep is een multidisciplinaire groep in het Radboudumc die zich bezighoudt met hemangiomen en – al dan niet congenitale – vaatmalformaties. Deelnemende specialismen zijn dermatologie, plastisch chirurgie, interventieradiologie, vaatchirurgie en mondkaakchirurgie. Zo nodig raadplegen we ook een neuroloog, kinderarts, internist, oogarts, KNO-arts, orthopeed, pijnteam, patholoog, oncoloog ed.

Diagnostiek en behandeling

De Hecovan-werkgroep heeft uitgebreide mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. In werkgroepverband wordt de meest passende behandeling gekozen. Bijvoorbeeld:

  • alcoholembolisatie van arterioveneuze, veneuze en macrocysteuze lymfatische vaatmalformaties;
  • intralesionale Bleomycine-injecties van lymfatische malformaties;
  • behandeling met Aethoxysklerol (foam) van oppervlakkige veneuze of lymfatische malformaties;
  • vaatchirurgische en plastisch chirurgische ingrepen;
  • behandeling met propranolol of timolol en begeleiding van kinderen met (ulcererende) hemangiomen.
  • medicamenteuze behandeling van vaatmalformaties met antistolling en specifieke, remmende middelen zoals sirolimus
  • pijnbehandeling
  • behandeling en ondersteuning door fysiotherapeut
  • behandeling door psycholoog

Expertise-consult

Overleg over diagnose, behandeling en wél of niet verwijzen (of vóór verwijzen) kan via een ‘expertise-consult‘ via dit digitaal aanmeldformulier.

Verwijzen

Als verwijzer kunt u een patiënt ook direct verwijzen naar het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan.

Hecovan werkt met een gemeenschappelijk triage-systeem. U kunt een verwijzing sturen via Zorgdomein (via Dermatologie, waar ons secretariaat is gevestigd) of de verwijzing rechtstreeks sturen of mailen naar het Hecovan-secretariaat:

Post:

 • Radboudumc
 • T.a.v. Hecovan secretariaat 374
 • Postbus 9101
 • 6500 HB Nijmegen

Mail:

 • hecovan@radboudumc.nl

Het eerste consult wordt over het algemeen verricht door één van de specialisten van Hecovan. Onze triagist bepaalt door welke Hecovan-specialist een patiënt voor het eerst gezien wordt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt de patiënt meteen gezien door ons multidisciplinaire team.

Hieronder staan de aandachtsgebieden en de telefoon- en faxnummers. Overleg voorafgaand aan een verwijzing is altijd mogelijk.

Om verwijzingen zo efficiënt mogelijk te kunnen beoordelen en verwerken, verzoeken wij verwijzers een complete verwijsbrief te maken met concrete vraagstelling (met onder andere de vraag van de patiënt en de vraag van de verwijzer) en tevens relevante radiologische onderzoeken (CD-rom/Twiin en XDS) meteen mee aan te leveren. Hiermee wordt onnodige vertraging voorkomen.

We streven naar een compleet dossier bij het 1e consult. Als het dossier niet compleet wordt aangeleverd wordt de verwijzing niet in behandeling genomen.

Dermatologie

Aandachtsgebieden:

 • hemangiomen
 • tot de huid beperkte vaatmalformaties
 • vaatmalformaties met flebologische aspecten (zoals Klippel-Trenaunay Syndroom)

Dr. C.J.M. van der Vleuten Spreekuur op maandagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag

Telefoon (024) 361 31 31 Fax (024) 361 07 80  

Interventieradiologie

Aandachtsgebied:

 • vaatmalformaties (arterioveneuze, veneuze en macrocysteuze lymfatische malformaties)

Dr. J.J. Janssen en Dr. R. Mann

Telefoon (024) 361 38 08 Fax (024) 361 32 22

Kinderchirurgie

verhoeven

horst

Aandachtsgebied:

 • kinderchirurgie, vasculaire afwijkingen

Dr. H Daniels en Dr. B. Verhoeven, spreekuur op dondermiddag
Telefoon (024) 361 97 61 Fax (024) 361 35 47

Kinderhematologie & klinische farmacologie


Aandachtsgebieden:

 • medicamenteuze behandeling van vaatmalformaties zoals met sirolimus
 • behandeling van trombose en voorkomen van trombose bij geactiveerde stolling bij vaatmalformaties
 • behandeling van verhoogde bloedingsneiging bij vaatmalformaties met name bij AVM

Dr. D.M.W.M. te Loo

Telefoon ((024) 361 44 30 Fax (024) 361 64 28

Plastische chirurgie

Aandachtsgebieden:

 • hemangiomen en vaatmalformaties gelaat
 • restafwijkingen van hemangiomen in regressie

Prof. Dr. D.J.O. Ulrich en Dr. .T de Jong

Telefoon (024) 361 95 94 Fax (024) 361 95 93

 

Interne geneeskunde – Vasculaire geneeskunde

Aandachtsgebieden:

 • medicamenteuze behandeling van lymfatische en vaatmalformaties zoals met sirolimus
 • behandeling van trombose en voorkomen van trombose bij geactiveerde stolling bij vaatmalformaties

Dr. E.M. Klappe en Dr B Sjouke

Telefoon (024) 361 65 04

Algemene contactinformatie

U kunt de Hecovan-werkgroep telefonisch bereiken op telefoonnummer (024) 361 31 31 of via hecovan@radboudumc.nl

Meer informatie op www.radboudumc.nl. U vindt daar verwijsinformatie over Hecovan.

Overleg over diagnose, behandeling en wél of niet verwijzen (of vóór verwijzen) kan via een ‘expertise-consult‘ via dit digitaal aanmeldformulier.

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia