De Hecovan-werkgroep is een multidisciplinaire groep in het Radboudumc die zich bezighoudt met hemangiomen en – al dan niet congenitale – vaatmalformaties. Deelnemende specialismen zijn dermatologie, plastisch chirurgie, interventieradiologie, vaatchirurgie en mondkaakchirurgie. Zo nodig raadplegen we ook een neuroloog, kinderarts, internist, oogarts, KNO-arts, orthopeed, pijnteam, patholoog, oncoloog ed.

Diagnostiek en behandeling

De Hecovan-werkgroep heeft uitgebreide mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. In werkgroepverband wordt de meest passende behandeling gekozen. Bijvoorbeeld:

  • alcoholembolisatie van arterioveneuze, veneuze en macrocysteuze lymfatische vaatmalformaties;
  • intralesionale Bleomycine-injecties van lymfatische malformaties;
  • behandeling met Aethoxysklerol (foam) van oppervlakkige veneuze of lymfatische malformaties;
  • vaatchirurgische en plastisch chirurgische ingrepen;
  • behandeling met propranolol of timolol en begeleiding van kinderen met (ulcererende) hemangiomen.
  • medicamenteuze behandeling van vaatmalformaties met antistolling en specifieke, remmende middelen zoals sirolimus
  • pijnbehandeling
  • behandeling en ondersteuning door fysiotherapeut
  • behandeling door psycholoog

Verwijzen?

Bent u verwijzer en wilt u een patiënt voorstellen aan de Hecovan-werkgroep? Verwijs uw patiënt dan naar het spreekuur van één van de participerende specialisten. Hieronder staan hun aandachtsgebieden en de telefoon- en faxnummers. Voorafgaand overleg over een verwijzing is altijd mogelijk.

Om verwijzing zoveel mogelijk te stroomlijnen verzoeken wij verwijzers eventuele radiologische onderzoeken (op CD-rom) meteen mee te zenden samen met de complete verwijsbrief. Hiermee wordt onnodige vertraging voorkomen, die bijvoorbeeld kan ontstaan als eerst nog toestemming van de patiënt moet worden gevraagd. Een compleet dossier bij het 1e consult is ons streven en werkt voor iedereen prettig!

Dermatologie

Aandachtsgebieden:

 • hemangiomen
 • tot de huid beperkte vaatmalformaties
 • vaatmalformaties met flebologische aspecten (zoals Klippel-Trenaunay Syndroom)

Dr. C.J.M. van der Vleuten Spreekuur op maandagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag

Telefoon (024) 361 31 31 Fax (024) 361 07 80  

Interventieradiologie

 

Aandachtsgebied:

 • vaatmalformaties (arterioveneuze, veneuze en macrocysteuze lymfatische malformaties)

Dr. J.J. Janssen, Dr. R. Mann en Prof. dr. L.J. Schultze Kool

Telefoon (024) 361 38 08 Fax (024) 361 32 22

Kinderchirurgie

verhoeven

horst

Aandachtsgebied:

 • kinderchirurgie, vasculaire afwijkingen

Dr. H Daniels en Dr. B. Verhoeven, spreekuur op dondermiddag
Telefoon (024) 361 97 61 Fax (024) 361 35 47

Kinderhematologie & klinische farmacologie


Aandachtsgebieden:

 • medicamenteuze behandeling van vaatmalformaties zoals met sirolimus
 • behandeling van trombose en voorkomen van trombose bij geactiveerde stolling bij vaatmalformaties
 • behandeling van verhoogde bloedingsneiging bij vaatmalformaties met name bij AVM

Dr. D.M.W.M. te Loo

Telefoon ((024) 361 44 30 Fax (024) 361 64 28

Plastische chirurgie

Aandachtsgebieden:

 • hemangiomen en vaatmalformaties gelaat
 • restafwijkingen van hemangiomen in regressie

Prof. Dr. D.J.O. Ulrich en Dr. .T de Jong

Telefoon (024) 361 95 94 Fax (024) 361 95 93

 

Interne geneeskunde – Vasculaire geneeskunde

Aandachtsgebieden:

 • medicamenteuze behandeling van lymfatische en vaatmalformaties zoals met sirolimus
 • behandeling van trombose en voorkomen van trombose bij geactiveerde stolling bij vaatmalformaties

Dr. E.M. Klappe

Telefoon (024) 361 65 04

Algemene contactinformatie

U kunt de Hecovan-werkgroep telefonisch bereiken op telefoonnummer (024) 361 31 31 of via hecovan@radboudumc.nl

Meer informatie op www.radboudumc.nl/informatievoorverwijzers. U vindt daar verwijsinformatie over Hecovan.

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia