Maatregelen ivm het Corona virus bij medicijngebruik (sirolimus & propranolol)

Het Coronavirus

Momenteel hebben we in Nederland te maken met een uitbraak van het coronavirus. Hier is veel aandacht voor in de media. Het coronavirus veroorzaakt griepverschijnselen, maar kan ook alleen als verkoudheid zichtbaar worden.

Het is belangrijk diverse maatregelen te nemen om verspreiding van dit virus tegen te gaan en ook om het risico dat u of uw gezinsleden het virus krijgen zo klein mogelijk maken.

Dit kunt u zelf doen:

 • Schud geen handen, omdat het virus dan overgedragen kan worden.
 • Zorg voor een goede handhygiëne en was uw handen meerdere keren per dag.
 • Als u verkouden wordt, nies/hoest in de elleboog en gebruik niet uw handen.
 • Blijf minstens 1,5 meter uit de buurt staan van iemand die verkoudheidsklachten heeft, u kunt immers niet zien of dit een normale verkoudheid is, hooikoorts of misschien toch het coronavirus.
 • Als u direct in contact geweest bent met iemand die het coronavirus heeft (bewezen door test) kan het zijn dat u zelf ook ziek wordt. Zorg ervoor dat u in dat geval thuis blijft zodat u niet anderen kan besmetten. In het geval dat u meer dan een verkoudheid heeft, en bijvoorbeeld luchtwegklachten krijgt in de vorm van benauwdheid, koorts of anderszins, neem dan contact op met uw eigen huisarts om te overleggen wat te doen.
 • Indien u zelf mogelijk besmet bent door het coronavirus, is de kans groot dat ook uw gezinsleden besmet zijn. Hiervoor gelden dezelfde aanbevelingen: blijf thuis zodat het risico om anderen te besmetten zo laag mogelijk is.

Op de website van het RIVM staat aanvullende informatie over het coronavirus, maar ook uitleg waarom maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Wat als u Sirolimus gebruikt of andere medicijnen die de afweer onderdrukken?

 • In principe kunt u, als u geen ziekteverschijnselen heeft en niet in contact bent geweest met iemand met het coronavirus, doorgaan met de medicatie.
 • Bent u verkouden, of in de afgelopen periode in contact geweest met iemand die wel het coronavirus heeft, overleg dan met uw behandelend arts. In de meeste gevallen zal ervoor gekozen worden om de Sirolimus te halveren (als u nog geen klachten of ziekteverschijnselen heeft) dan wel te stoppen. Dit is mede afhankelijk van de situatie en welke symptomen iemand heeft.
 • Het gebruik van antibiotica kan meestal gewoon gecontinueerd worden, maar ook die kunnen in sommige gevallen gestopt worden mochten er ziekteverschijnselen optreden.

Voor kinderen met een infantiel hemangioom die op dit moment worden behandeld met een bètablokker (propranolol of atenolol) gelden de volgende overwegingen/ aanbevelingen:

 • Als een kind géén onderliggende hart- of longaandoening heeft, vormen bètablokkers géén gevaar
 • Bètablokkers zijn geen immunosuppressieve middelen MAAR ze kunnen de symptomen van een virusinfectie zoals piepende ademhaling verergeren. Als een kind ziek is, met longsymptomen, moet de zorgverlener direct worden gebeld om de voortzetting van de bètablokkers te bespreken.
 • Stop bij twijfel de bètablokker en vraag daarna zo snel mogelijk advies van uw zorgverlener.
 • Als een patiënt een hemangioom ín de luchtweg heeft en is blootgesteld aan COVID-19 of symptomen heeft, moet de zorgverlener onmiddellijk worden geïnformeerd.

In ALLE gevallen geldt: twijfelt u wat te doen of over de klachten die u heeft: neem contact op met uw behandelend arts of eventueel de huisarts

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia