Ondersteun het werk van Hecovan!

Om het wetenschappelijk werk van het Radboudumc Expertisecentrum Hecovan te kunnen voortzetten is de Hecovan afhankelijk van bijdragen van derden. Ook u kunt ons werk steunen…

Dit kan door een eenmalige gift of door een periodieke bijdrage (Stichting UMC St Radboud Radiologie: IBAN: NL51ABNA0528251457; Kostenplaats Hecovan: 305420). De werkgroep functioneert onder de vlag van het Radboudumc en jaarlijks vindt een accountantscontrole plaats. Uw bijdrage is hard nodig en we hopen op ieders steun.

EnglishGermanDutchFrenchUnited Arabic EmiratesSpainRussia